PayEx logo

Personopplysninger

Du skal alltid kunne føle deg trygg når du gir personopplysningene dine til oss. Vi gjør alt vi kan for å beskytte dem, slik at uvedkommende ikke skal få tak i dem, og slik at de er korrekte og bare brukes til det formålet de er samlet inn for, og slettes når det ikke lenger er behov for å bevare dem av hensyn til formålet, av sikkerhetsgrunner eller lignende i henhold til lov.

Vi følger den lovgivningen om integritetsvern som finnes i Norden, dvs. den svenske Personuppgiftslagen (1998:204), den norske Personopplysningsloven (Lov 2000-04-14 nr 31), den danske Persondataloven (Lov om behandling af personupplysninger 31-05-2000 nr 429) og den finske Personuppgiftslagen (523/1999).

Personopplysningsansvar

Swedbank PayEx Holding AB er ansvarlig for behandling av personopplysninger som gis på konsernets nettadresser, PayEx.se, PayEx.no, PayEx.dk, PayEx.fi og PayEx.com. Swedbank PayEx Holding AB har organisasjonsnummer 556714-2798 og adresse S:t Hansplan 1, SE-621 88 Visby.

Hvis du avtaler kjøp av en vare eller tjeneste fra et annet selskap som tilhører PayEx-konsernet, er det selskapet som du har kjøpt varen/ tjenesten av som er ansvarlig for behandlingen av de personopplysningene som du oppgir eller som blir hentet inn på annen måte i forbindelse med avtalen. Du får mer informasjon om behandlingen av personopplysninger i de generelle vilkårene og/eller andre dokumenter som du mottar før du inngår avtalen.

Hvis du kjøper en finansiell tjeneste av PayEx, for eksempel åpner en sparekonto eller avtaler kreditt, er det alltid PayEx Sverige AB (556735-5671) som du kjøper tjenesten av og som er ansvarlig for de opplysningene som blir behandlet i forbindelse med avtalen.

Hvis du fått et inkassokrav, er det PayEx-selskapet som har sendt inkassokravet som er ansvarlig for de personopplysningene som blir behandlet i inkassosaken. Mer informasjon om behandlingen finner du i inkassokravet. De selskapene i PayEx-konsernet som kan være inkassoombud er PayEx Sverige AB (556735-5671), PayEx Norge AS (979 315 503), PayEx Damark A/S (70986914) og PayEx Suomi Oy (215 68 11-3). Kontakt

Hvis du har spørsmål om behandlingen av personopplysninger som gjelder en spesiell sak i PayEx-konsernet, kan du henvende deg til PayEx kundeservice på support.pc@payex.com. For generelle spørsmål om behandlingen av personopplysninger, eller hvis du ikke er fornøyd med det svaret du har fått fra kundeservice, kan du kontakte PayEx personopplysningsombud ved å skrive til Swedbank PayEx Holding AB, att: personopplysningsombudet, S:t Hansplan 1, SE-621 88 Visby. 

Slik behandler vi opplysningene dine når du kontakter kundeservicen vår via nettsiden til PayEx

Når du kontakter kundeservicen vår via nettsiden til PayEx, blir opplysningene dine registrert på nettsiden og i kundedatabasen vår og blir brukt for å behandle saken din. Opplysninger som kan bli behandlet, er:

  • Navn og adresse
  • E-postadresse
  • Personnummer
  • Referanse/fakturanummer eller annet saksnummer
  • Telefonnummer
  • Transaksjons-ID
  • Annen informasjon som du oppgitt ved kontakt med PayEx.

Slik behandler vi opplysningene dine når du inngår en avtale om kjøp av vare/tjeneste med PayEx.

Opplysninger som du oppgir når du inngår en avtale med PayEx blir behandlet for at PayEx skal kunne oppfylle avtalen med deg og ivareta rettighetene sine i henhold til avtalen. Behandling skjer også for å oppfylle sikkerhetskrav (for eksempel tas det sikkerhetskopier av informasjon i systemene våre) og for å oppfylle andre lovkrav, som krav om identifisering av kunde i henhold til det finansielle regelverket og krav på kredittvurdering i henhold til regler for konsumentkreditt, samt krav på dokumentasjon og arkivering i henhold til regler for bokføring. Opplysningene kan også bli behandlet for analyse- og statistikkformål, samt hvis du ikke skriftlig har motsatt deg det, for markedsføringsformål.

I tillegg til å hente inn personopplysninger fra deg, kan PayEx hente inn opplysninger fra andre, for eksempel fra kredittopplysningsselskaper, fra Skatteverket (adresseopplysninger) og i noen tilfeller informasjon fra samarbeidspartnere, kemneren eller andre myndigheter.

Personopplysninger som blir behandlet er navn, personnummer, adresse, e-postadresse, telefonnummer, økonomisk informasjon, opplysninger om varen/tjenesten som avtalen gjelder, informasjon om sendte meldinger og krav, informasjon om mottatte betalinger, samt informasjon om kommunikasjon som gjelder avtalen.

Informasjon om personopplysningene som blir behandlet kan utleveres til deg, til underleverandør og eventuell samarbeidspartner hvis det er nødvendig for oppdraget/samarbeidet. Personopplysninger kanogså utleveres til kemner eller domstol hvis det er nødvendig for at PayEx skal kunne ivareta rettighetene sine i henhold til avtalen. Endelig kan personopplysninger utleveres til skattemyndighetene, politimyndighetene eller andre, hvis dette er lovpålagt.

Mer utførlig informasjon om hvilke personopplysninger som blir behandlet, hvor de hentes fra og hvem de kan utleveres til, finnes i de generelle vilkårene for avtalen som du mottar før avtalen inngås.

Hvor lenge oppbevares opplysningene?

Vi beholder opplysningene dine som lenge det er nødvendig for at vi skal kunne behandle saken din / oppfylle de avtalene som du har inngått med PayEx samt for å oppfylle loven.

Rett til å be om informasjon

Du har rett til å be om informasjon om de personopplysningene som blir behandlet om deg hos PayEx, og til å få feilaktige opplysninger rettet. Hvis du vil vite hvilke personopplysninger PayEx behandler om deg, kan du sende en undertegnet forespørsel om innsyn til kundetjenesten (se kontaktopplysninger ovenfor).

Lagring PayEx lagrer personopplysninger på servere som befinner seg i EU-EØS-området.

Annet

Hvis retningslinjene blir oppdatert, gjelder den nye versjonen fra det tidspunktet den blir publisert på

PayEx.se, PayEx.no, PayEx.dk, PayEx.fi og PayEx.com.