PayEx logo

Velkommen til Kundeservice

Velg din kategori nedenfor

Butikkonto

Her finner du svar på våre vanligste spørsmål. For å åpne opp et spørsmål som er relevant for deg, klikker du på plusstegnet. Du er selvfølgelig alltid velkommen til å kontakte oss hvis du ikke finner det du leter etter.

Kan vi øke kundens kredittgrense?

Nei, per dags dato er det ingen mulighet for å øke kundens kreditt. Hvis kunden ønsker dette, må han eller hun betale ned all gjeld, avslutte den eksisterende kontoen og søke om ny kontokreditt.

Kan vi tilby kunden to kontokreditter?

Nei, kunden kan bare ha én aktiv kontokreditt av gangen.

Kan vi se hvor mye av kundens kreditt som er disponibel?

Den disponible kreditten vises på siden der man registrerer transaksjonene.

Kan kunden ha en medsøker når han eller hun søker om kontokreditt?

Nei, kontokreditten kan bare signeres av en privatperson.

Når kommer kjøpsrapporten og utbetalingen fra PayEx?

PayEx regnskapsfører salget og gjennomfører utbetalingen dagen etter at transaksjon(ene) er gjort.

Har vi mulighet til å kreditere et kjøp?

Om dere skal korrigere en transaksjon som allerede er lagt inn og betalt ut, må dere sende inn en kreditering av den aktuelle transaksjonen til PayEx.

Send en e-post til PayEx og oppgi følgende: 

• Kundens kontonummer.

• Datoen som transaksjonen ble registrert.

• Beløpet som skal krediteres.   

• ID-nummeret til butikken.  

• Angi «krediteringer» i emnefeltet og send e-posten til: creditaccount.client@payex.com 

 

Når krediteringen er utført sender PayEx en bekreftelse på mail.

Om krediteringen ikke går gjennom får forhandleren beskjed av PayEx via e-post eller telefon.

Ha i tankene at utbetalingskontoen får en negativ saldo etter at krediteringen er utført.Den negative saldoen skal primært reguleres med nye kjøp/transaksjoner frem til utbetalingskontoen er i balanse og positiv. PayEx kan også vurdere det slik at forhandleren må betale inn et aktuelt beløp på kundens kontrakt for å unngå at saldoen går i minus. Sekundært sender PayEx en faktura på utbetalingskontoens minussaldo for regulering.

Hvor finner jeg brukermanualen for Butikkontoportalen?

Du finner brukermanualen her.

Iblant er det enklere å ta det skriftlig. Send oss en mail, vi anstrenger oss for å svare innen 24 timer på hverdager.

Telefon

Du er velkommen til å ringe oss på hverdager mellom kl. 08-17. For raskere service, ber vi deg ha dine opplysninger klare.

+47 22 03 63 60