PayEx logo

Velkommen til Kundeservice

Velg din kategori nedenfor

Spørsmål og svar om Faktura & Reskontro

Her finner du svar på våre vanligste spørsmål. For å åpne opp et spørsmål som er relevant for deg, klikker du på plusstegnet. Du er selvfølgelig alltid velkommen til å kontakte oss hvis du ikke finner det du leter etter.

Hvor kan jeg finne opplysninger om utbetalt beløp?

Utbetalt beløp bokføres i Bokføringsspesifikasjonen som ligger under fliken Rapporter i Onlineportalen. Klikk på lenken Innbetalinger fulgt av Bokføringsspesifikasjonen, velg ønsket dato

Når utbetales pengene?

Utbetaling skjer i henhold til avtalt utbetalingsdag.

Hvordan kan jeg se status på ubetalte fakturaer?

I Onlineportalen klikker du på fliken Fakturaer, så "avansert søk", velger "Aktive, forfalte" i dropdown menyen "Vis". Listen angir med ulike kravkoder hvor langt fakturaene har gått i kravrutinen. Kravkodene er forklart under knappen Hjelp.

Sluttkunden sier at fakturaen er betalt, men betalingen er ikke registrert på fakturaen

Be sluttkunde sende inn en kvittering til mailadressen på påminnelsen. Dobbelsjekk først at betalingen er gjort til oppgitt informasjon som finnes på fakturaen.

Hva skjer hvis sluttkunde har betalt direkte til vår (firmaets) konto i stede for til PayEx?

For at fakturaen skal merkes korrekt må pengene overføres til PayEx, med oppgitt KID og fakturanummer.

Fakturaen står som Fullbetalt eller Avsluttet i PayEx Online, men hva skal gjøres med de resterende kostnader som er igjen?

Kan ikke slettes, men fordringen er avsluttet og det vil ikke kreves noen innbetaling fra kunden.

Hvorfor har en utenlandsk betaling ikke blitt returnert til sluttkunde?

PayEx trenger IBAN & SWIFT for tilbakebetaling og venter på svar på vår forespørsel til betaler.

Hvorfor har det gått en påminnelse på tross av at det eksisterer en kreditering som dekker debetfakturaen?

Det forekommer ingen automatisk motregning hos PayEx. Enten må kunde motregne i PayEx Online eller så kan sluttkunden gjøre en "nullbetaling" av debetfakturaen der krediteringsfakturaen anvendes.

Vi har ikke mottatt utbetaling fra PayEx

Se i PayEx Online/ Startsiden. Ved eventuell forsinkelse vil det være en melding der. Finnes det ingen melding kommer utbetalingen i løpet av formiddagen.

 

Hva betyr statuskodene på fakturaene i PayEx Online?

De vanligaste är "0" (Fakturan har inte påmints ännu) "10"  (Påminnelse har sänts på fakturan. "30" (Inkassokrav har sänts på fakturan) För övriga koder se länken "Hjälp" i PayEx Online och läs avsnittet "Kravkoder"

 

De vanligste er: "0" (Det er ikke sendt ut påminnelse ennå), "10" (Påminnelse på fakturaen blitt sendt) , "30" (Inkassokrav på fakturaen er sendt). For øvrige koder se "Hjelp" i PayEx Online. (Øverst i høyre hjørne) og les avsnittet "kravkoder".

 

 

Hvordan motregner jeg en kreditfaktura i PayEx Online?

Søk opp kreditfakturaen i PayEx Online. Klikk på "Avregne kreditfaktura" i menyen til venstre og følg anvisningene.

Hvordan krediterer/ justerer/ korrigerer jeg en faktura?

Søk upp fakturaen i PayEx Online. Klikk på "Justering/Korrigering" i menyen til venstre  og følg anvisningene.

 OBS! En belånt/pantsatt faktura kan ikke justeres eller korrigeres. Kontakt support på PayEx.

Hvordan stopper jeg en faktura?

Søk upp fakturaen i PayEx Online. Klikk på "Utsettelse/Stopp" i menyen til venstre og følg anvisningene.

 OBS! En belånt/pantsatt faktura kan ikke stoppes. Kontakt support på PayEx.

Avtalegiro - Hvorfor har ikke fakturaen blitt sendt med Avtalegiro?

Kontroller om kunden har en aktiv avtale. Dette kan sjekkes i PayEx Online.

Søk opp kunden og hent frem kundebilde. Om kunden har eller har hatt en avtalegiro aktiv kan du se den i venstremenyen under"Autogiro / E-faktura". Trykk på denne og siden vil vise dagens status samt kobling.

Avtalegiro - Hvilke status har kunden? - Finnes det en kobling?

Dette kan kontrolleres i PayEx Online.

Søk opp kunden og hent frem kundebilde. Om kunden har eller har hatt en avtalegiro aktiv kan du se den i venstremenyen under"Autogiro / E-faktura". Trykk på denne og siden vil vise dagens status samt kobling.

 

 

Avtalegiro - Hvordan stopper jeg en Avtalegiro avtale

Vi kan på forespørsel fra kunde endre kundens status/ avtale, derimot endrer dette kun distribusjonen. For å avslutte koblingen må kunden selv avslutte avtalen i sin bank. 

E-faktura - Hvilke status har kunden? - Finnes det en kobling?

 

Dette kan kontrolleres i PayEx Online.

Søk opp kunden og hent frem kundebilde. Om kunden har eller har hatt en avtalegiro eller e-faktura aktiv kan du se den i venstremenyen under"Autogiro / E-faktura". Trykk på denne og siden vil vise dagens status samt kobling.

 

Hvordan oppdaterer jeg sluttkundes opplysninger?

Sluttkundes opplysninger skal oppdateres via CUSIN- eller KU-fil. Dette gjør man ved å endre opplysningene i bedriftens systemer.  

Kan PayEx finne ut om en sluttkunde har betalt fakturaen som er tilsendt?

 

Kontroller først med sluttkunde til hvilke kontonummer de har betalt til, hvilke KID nummer de har benyttet, beløp, dato for betaling og fakturanummer de har angitt ved betaling. Er samtlige opplysninger korrekte, men betalingen fortsatt ikke er registrert mot fakturaen ber vi deg om å sende oss et underlag til oss.

Logg inn for å se dine kontaktveier

Logg inn med SecureID-kodebrikke Logg inn med passord

E-post

I blant er det enklere å ta det skriftlig. Send oss en mail. Du kan forvente svar innen 24 timer på hverdager.