PayEx logo

Velkommen til Kundeservice

Velg din kategori nedenfor

Inkasso

Har jeg flere saker hos dere?

Logg deg inn på Inkassoweb og bruk alle de brukernavn og passord du har fått i brevene fra oss. Er du usikker på om du har alle brevene tilgjengelig, så kan du ringe eller sende oss en e-post.

Hva gjelder inkassosaken?

Midt på inkassobrevet står det hvilke firma som har sendt fakturaen til inkasso. Det er sendt deg faktura med alle detaljer og dersom du ønsker fakturakopi, så kan du ringe eller maile oss. Du kan også logge deg på vår inkassoweb. Brukernavn og passord står i brev som er sendt deg.

Hva skjer når saken er sendt til forliksrådet?

Frem til at forliksklagen avholdes, kan den betales og PayEx vil trekke forliksklagen tilbake og avslutte saken. Gebyret er påløpt så det er viktig at du betaler på siste mottatte brev som viser saldo. Hvis kravet ikke betales, kan det avholdes en dom med mindre kravet er omtvistet. Har du innsigelser du vil ha behandlet i forliksrådet, oppfordres du til å besvare tilsvaret og returnere dette til forliksrådet.

Hva skjer når saken er sendt til Namsmannen?

Frem til at utleggsforretningen avholdes, kan den betales og PayEx vil trekke begjæringen før den avholdes for pant og/eller trekk i inntekt og deretter avslutte saken. Gebyret er påløpt så det er viktig at du betaler på siste mottatte brev som viser saldo. Hvis kravet ikke betales, vil begjæringen avholdes og namsmannen avgjør om det skal tas pant eller nedlegges trekk i inntekt.

Hvorfor har dere tatt kredittsjekk av meg?

PayEx har en inkassosak og vi har gjort en kontroll mot et kredittopplysningsselskap for å vurdere videre om videre pågang skal iverksettes. Loven sier at informasjon skal sendes den omspurte. Ta kontakt med oss for å finne en løsning. Har du fått betalingsanmerkning, vil denne bli slettet når betaling mottas.

Ikke mottatt brev

Alle brev sendes til enten den adressen vi har fått fra fakturaavsender eller til den registrerte adressen iht. Folkeregistreret eller Foretaksregisteret.

Jeg mener kravet er feil

Mener du at kravet er feil, må du informere PayEx snarest mulig og helst skriftlig. PayEx stoppe registrering av en evnt. betalingsanmerkning og innhente informasjon fra fakturaavsender og gi deg ny status derpå.

Kan jeg få betale i avdrag?

Ja, PayEx inngår avdragsordninger tilpasset kravet og din økonomi. Dersom kravet er sendt til rettsapparatet, må det foretas manuell vurdering. Ta kontakt med oss for flere detaljer.

Kan jeg få betalingsutsettelse?

Ja, PayEx aksepterer betalingsutsettelser, men det må også gjøres en vurdering utifra sakens status. Ta kontakt med oss for flere detaljer.

Hvordan beregnes salæret?

Alle fakturaer som ikke betales innen fristen på inkassovarselet, vil få på et salær idet fakturaen registreres til inkasso. Størrelsen settes utifra fakturabeløpet. Salæret kan fordobles på dag 43 om kravet ikke er betalt innen fristen. Har du betalt fakturabeløpet etter fristen på inkassovarsel, er du fortsatt pålagt å betale salæret. Har du ikke mottatt faktura og/eller inkassovarsel, oppfordres du til å kontakte oss for å kontrollere adresse og andre fakturadetaljer.

Inkassoweb

Her kan du se dine aktive inkassosaker

Logg inn

E-post

I blant er det enklere å ta det skriftlig. Send oss en mail. Du kan forvente svar innen 48 timer på hverdager.

post.collection@payex.com

Telefon

Mandag til torsdag: kl 0800-2000. Fredag: kl 0800-1600. For raskere service ber vi deg ha dine opplysninger klare.

22 03 61 81