Reduserte purregebyr og inkassosalær

Den 19. juni 2020 vedtok regjeringen å redusere purregebyr og inkassosalær. Samtidig innføres to nye salærklasser under 2500 kr.

Endringene i hovedtrekk:

 • Halvering av gebyr for purringer og inkassovarsler, og for betalingsoppfordringer som fordringshaver selv har sendt.
 • 50 % reduksjon i lett og tungt salær for krav t.o.m 500 kr ved fremmedinkasso.
 • 30 % reduksjon i lett og tungt salær for krav mellom 500 og 1000 kr ved fremmedinkasso
 • 20 % reduksjon i lett og tungt salær for krav mellom 1000 og 50 000 kr ved fremmedinkasso.
 • 10 % reduksjon i lett og tungt salær for krav over 50 000 kr ved fremmedinkasso.

Fra 1. oktober vil følgende gebyrer være gjeldende:

 • Purring og inkassovarsel: 35 kr
 • Betalingsoppfordring som fordringshaver sender selv: 105 kr
 • Lett salær krav t.o.m 500 kr: 175 kr
 • Lett salær krav t.o.m. 1000 kr: 245 kr
 • Lett salær krav t.o.m. 2500 kr: 280 kr
 • Lett salær krav t.o.m. 10 000 kr: 560 kr
 • Lett salær krav t.o.m. 50 000 kr: 1120 kr
 • Lett salær krav t.o.m. 250 000 kr: 2520 kr
 • Lett salær krav over 250 000 kr: 5040 kr
 • Tungt salær er dobbelt så høyt som lett salær

Vedtaket legger til rette for at ikrafttredelse vil være 1.oktober 2020.