PayEx logo

Selskapsinformasjon

Her finner du informasjon om PayEx konsernets selskaper.

PayEx i Norge

PayEx Norge AS, org. nr. 979 315 503 
Kontor: Oslo. Fremmedinkassoforetak og betalingsforetak. Tilbyr faktura og reskontrotjenester, nett og mobilbetalingbetalingsterminaler, inkassotjenester mm

Fremmedinkasso og virksomheten som betalingsforetak (penngeoverføring og gjennomføring av betalingstransaksjoner) drives med autorisasjon fra Finanstilsynet i Norge.

 

Adresse
Kongensgt 6, 0153 Oslo
PB 613 Sentrum, 0106 Oslo
Sentralbord: +47 22 03 63 00 
e-post: info@payex.com

Fakturaadresse
PayEx Norge AS
c/o PayEx Sverige AB
Box 1236
621 23 Visby
e-post: levfaktura@payex.com


PayEx i Sverige

Swedbank PayEx Holding AB, org. nr. 556714-2798.
Kontor i Stockholm og Visby. Konsernets morselskap.

PayEx Invest AB, org. nr. 556677-4781
Kontor i Stockholm og Visby. Forvalter konsernets eiendommer.

PayEx Sverige AB, org. nr. 556735-5671
Kontor i Stockholm och Visby. Kreditmarknadsbolag som utfører samtlige av konsernets finansielle tjenester. Tilbyr også faktura og reskontrotjenester, nett och mobilbetalning, betalingsterminaler mm. Inkassovirksomheten og den finansielle virksomheten drives med autorisasjon fra Finansinspektionen i Sverige.

Adresse i Visby
S:t Hansplan 1
SE-621 88
+46 8 20 24 00
E-post: info@payex.com


Adresse i Stockholm

Regeringsgatan 67
SE-111 56 Stockholm
Växel: +46 8 20 24 00
E-post: info@payex.com


PayEx i Danmark

PayEx Danmark A/S, org. nr. 70986914
Sted: København. Tilbyr faktura og reskontrotjenester, nett og mobilbetaling, betalingsterminaler, inkassotjenester mm.  

Adresse

Kejsergade 2, 4. sal
DK-1155 København K
Växel: +45 3312 1030
e-post: info@payex.com
 


PayEx i Finland

PayEx Suomi Oy, org. nr. 215 68 11-3
Sted: Lahti. Tilbyr faktura og reskontrotjenester, nett och mobilbetalning, betalingsterminaler, inkassotjenester mm.  
PayEx inkassovirksomhet drives med autorisasjon fra Regionförvaltningsverket i södra Finland.

Adresse
Askonkatu 9
15100 Lahti
PL 178
Växel: +358 20 140 4200
Fax: +358 (0) 10 835 9
E-post info@payex.com

Kort om PayEx

Forretningsidé

PayEx leverer heldekkende betalingsløsninger til bedrifter i Norden

Visjon

Før eller senere skal alle betale med PayEx.

Strategi

Våre tjenester skal ha høyeste kvalitet, sikkerhet og pålitelighet. Vi drives av høy servicegrad, innovasjonskraft og entreprenørånd.

Verdier

Service
Innovation
Knowledge
Honesty

Etablert

1972

Eier

Selskapet er pr. august 2017 et heleid datterselskap under Swedbank AB Publ

Antall ansatte

Cirka 550

Kontor

Visby, Stockholm, Oslo, Köpenhamn, Lahti

Tjensteområder

Betalingsløsninger for Internett, mobil og fysisk handel, kreditt, kundereskontro, fakturering, inkasso & overvåkning og billing & CRM