Selskapsinformasjon

Her finner du informasjon om de forskjellige selskapene i PayEx-konsernet.

Tjenesteområder

Kundreskontroer, fakturering, inkasso og etterovervåking, billing og CRM. Gjennom varemerket Swedbank Pay markedsføres betalingsløsninger for internett, mobil og fysisk handel samt kontokreditter for delbetaling av innkjøp hos tilsluttede forhandlere. 

PayEx i Norge

PayEx Norge AS, org. nr. 979 315 503 
Hovedkontor: Oslo.Tilbyr fakturerings- og reskontrotjenester, inkassotjenester. Gjennom varemerket Swedbank Pay tilbyr PayEx Norge As betalingstjenestene pengeoverføring og gjennomføring av betalingstransaksjoner,internett- og mobilbetaling, betalingsterminaler osv. 

PayEx' inkassovirksomhetdrives med autorisasjon fra Finanstilsynet i Norge.   

Kongensgt 6, 0153 Oslo
PB 613 Sentrum, 0106 Oslo
Sentralbord: +47 22 03 63 00
e-post: info@payex.com

Fakturaadresse
PayEx Norge AS
c/o PayEx Sverige AB
Box 1236
621 23 Visby
e-post: levfaktura@payex.com

PayEx i Sverige

Swedbank PayEx Holding AB, org. nr. 556714-2798.   
Kontor i Stockholm og Visby. Konsernets morselskap.   
Hovedkontor: Stockholm  

PayEx Invest AB, org. nr. 556677-4781   
Kontor i Stockholm og Visby. Forvalter blant annet konsernets eiendommer.   
Hovedkontor: Stockholm  

PayEx Sverige AB, org. nr. 556735-5671   
Hovedkontor: Stockholm.  Kontor i Stockholm og Visby. Kredittmarkedsselskap som utfører alle finanstjenester innen PayEx. PayEx Sverige AB tilbyr også faktura- og reskontrotjenester. Gjennom varemerket Swedbank Pay tilbyr PayEx Sverige AB nett- og mobilbetaling, betalingsterminaler osv.   

PayEx' inkasso- og finansvirksomhet drives med autorisasjon fra Finansinspektionen i Sverige.   

Adresse i Visby   
S:t Hansplan 1   
SE-621 88 Visby  
+46 8 20 24 00  
E-post: info@payex.com  

Adresse i Stockholm  
Kungsgatan 36
SE-111 35 Stockholm 
Sentralbord: +46 8 20 24 00  
E-post: info@payex.com 

Faktureringsadresse  
PayEx Sverige/Holding/Invest  
c/o PayEx Sverige AB  
Postboks 1236  
621 23 Visby  
E-post: levfaktura@payex.com  

PayEx i Danmark

PayEx Danmark A/S, org. nr. 70986914
Hovedkontor: København.  Tilbyr fakturerings- og reskontrotjenester, inkassotjenester.Gjennom varemerket Swedbank Pay tilbyr PayEx Danmark A/S betalingsløsninger som internett- og mobilbetalingsamt betalingsterminaler osv.

Adresse
Kejsergade 2, 4. sal
DK-1155 København K
Växel: +45 3312 1030
e-post: info@payex.com

PayEx i Finland

PayEx Suomi Oy, org. nr. 215 68 11-3
Hovedkontor: Lahti.  Tilbyr fakturerings- og reskontrotjenester, inkassotjenester. Gjennom varemerket Swedbank Pay tilbyr PayEx Suomi Oy betalingsløsninger som internett- og mobilbetaling samt betalingsterminaler osv.   

PayEx' inkassovirksomhet drives med autorisasjon fra Regionförvaltningsverket i sørlige Finland.   

Adresse  
Askonkatu 9  
15100 Lahti  
PL 178  
Sentralbord: +358 20 140 4200  
Faks: +358 (0) 10 835 9  
E-post: info@payex.com

Om PayEx

Vi består av to forretningsområder som tilbyr tjenester innenfor betalinger, fakturering, inkasso med mere. Vi har kontorer i de nordiske og baltiske landene.

Vil du vite mer om oss?

PayEx ledelse

Sammen med våre fantastiske ansatte jobber PayEx Groups ledelse med å kontinuerlig utvikle vår bransje.

Bli kjent med konsernledelsen vår

Vil du vite mer om tjenestene våre?

Vi tilbyr skreddersydde tjenester innenfor fakturering, finansiering og inkasso som forenkler hverdagen for store og komplekse organisasjoner.

La oss fortelle deg mer!