Selskapsinformasjon

Her finner du informasjon om de forskjellige selskapene i PayEx-konsernet.

Tjenesteområder

Kundreskontroer, fakturering, inkasso og etterovervåking, billing og CRM. Gjennom varemerket Swedbank Pay markedsføres betalingsløsninger for internett, mobil og fysisk handel samt kontokreditter for delbetaling av innkjøp hos tilsluttede forhandlere. 

 

PayEx i Norge

PayEx Norge AS, org. nr. 979 315 503 
Hovedkontor: Oslo.Tilbyr fakturerings- og reskontrotjenester, inkassotjenester. Gjennom varemerket Swedbank Pay tilbyr PayEx Norge As betalingstjenestene pengeoverføring og gjennomføring av betalingstransaksjoner,internett- og mobilbetaling, betalingsterminaler osv. 

PayEx' inkassovirksomhetdrives med autorisasjon fra Finanstilsynet i Norge.   

Kongensgt 6, 0153 Oslo
PB 613 Sentrum, 0106 Oslo
Sentralbord: +47 22 03 63 00
e-post: info@payex.com

Fakturaadresse
PayEx Norge AS
c/o PayEx Sverige AB
Box 1236
621 23 Visby
e-post: levfaktura@payex.com

PayEx i Sverige

Swedbank PayEx Holding AB, org. nr. 556714-2798. 
Kontor i Stockholm og Visby. Konsernets morselskap. 
Hovedkontor: Stockholm 

PayEx Invest AB, org. nr. 556677-4781 
Kontor i Stockholm og Visby. Forvalter blant annet konsernets eiendommer. 
Hovedkontor: Stockholm 

PayEx Sverige AB, org. nr. 556735-5671 
Hovedkontor: Stockholm.  Kontor i Stockholm og Visby. Kredittmarkedsselskap som utfører alle finanstjenester innen PayEx.PayEx Sverige ABtilbyr også faktura- og reskontrotjenester. Gjennom varemerket Swedbank Pay tilbyrPayEx Sverige ABnett- og mobilbetaling, betalingsterminaler osv. 

PayEx' inkasso- og finansvirksomhet drives med autorisasjon fra Finansinspektionen i Sverige. 

Adresse i Visby   
S:t Hansplan 1 
SE-621 88 Visby 
+46 8 20 24 00 
E-post: info@payex.com 

Adresse i Stockholm 
Kungsgatan 36
SE-111 35 Stockholm
 
Sentralbord: +46 8 20 24 00 
E-post: info@payex.com 

Faktureringsadresse  
PayEx Sverige/Holding/Invest 
c/o PayEx Sverige AB 
Postboks 1236 
621 23 Visby 
E-post:levfaktura@payex.com 

PayEx i Danmark

PayEx Danmark A/S, org. nr. 70986914
Hovedkontor: København. Tilbyr fakturerings- og reskontrotjenester, inkassotjenester.Gjennom varemerket Swedbank Pay tilbyr PayEx Danmark A/S betalingsløsninger som internett- og mobilbetalingsamt betalingsterminaler osv.

Adresse
Kejsergade 2, 4. sal
DK-1155 København K
Växel: +45 3312 1030
e-post: info@payex.com

PayEx i Finland

PayEx Suomi Oy, org. nr. 215 68 11-3
Hovedkontor: Lahti.  Tilbyr fakturerings- og reskontrotjenester, inkassotjenester.Gjennom varemerket Swedbank Pay tilbyr PayEx Suomi Oybetalingsløsninger som internett- og mobilbetalingsamt betalingsterminaler osv. 

PayEx' inkassovirksomhet drives med autorisasjon fra Regionförvaltningsverket i sørlige Finland. 

Adresse  
Askonkatu9 
15100 Lahti 
PL 178 
Sentralbord: +358 20 140 4200 
Faks: +358 (0) 10 835 9 
E-post:info@payex.com