PayEx Checkout

 

Gjelder fra 20.04.2016

Behandling av personopplysninger

PayEx er ansvarlig for de personopplysninger som behandles om kunder som betaler med PayEx Checkout. Ved å betale med PayEx Checkout godkjenner du at PayEx behandler dine personopplysninger på den måten som beskrives nedenfor:

Ansvarlig for behandlingen av personopplysningene er PayEx Norge AS organisasjonsnummer 979 315 503 (”PayEx”).

Kontaktinformasjon til PayEx:
Postadresse: Kongensgt 6 , 0153 Oslo
E-post: ehandel@payex.com
Telefonnummer: +47 22 03 63 00

PayEx behandler personopplysninger for:

 • Å kunne identifisere og kredittsjekke kundene.
 • At PayEx skal kunne gjennomføre avtalen med Selger og ivareta sin rett.
 • For statistikk- og analysegrunner eksempelvis for å bedre kunne vurdere risiko og unngå bedragerier.
 • Få et bedre beslutningsgrunnlag ved inkasso og for å kunne videreutvikle PayEx’ produkter og tjenester.

Kundens personopplysninger lagres for å forenkle gjennomføringen av eventuelle fremtidige betalinger, der betalingen utføres via PayEx Checkout.

Følgende opplysninger kan komme til å bli behandlet:

 • Navn, personnummer, adresse, leveranseadresse, e-postadresse, telefonnummer, bank- kredittkortnummer (inklusive CVC-nummer og utløpsdato) og IP-nummer.
 • Transaksjonopplysninger, betalings- og ordreinformasjon.
 • Opplysninger om sendte fakturaer og krav og andre tiltak som er tatt i anledning av kjøpet hos Selger, d) opplysninger som eventuelle reklamasjoner og andre kontakter som PayEx har hatt med Kunden i forbindelse med kjøpet.
 • Økonomisk informasjon – eksempelvis inntektsinformasjon og informasjon om betalingsanmerkninger – som kreves ved kredittsjekking og for beslutninger om egnede inkassotiltak i de tilfeller der betaling ikke skjer som avtalt.

Kunden samtykker også til at personopplysninger behandles i markedsføringshensikt, for eksempel i hensikt av å kunne gi informasjon til Kunden (per brev, e-post eller på annen måte) om hvilke tjenester som tilbydes av PayEx eller noen av PayEx’ godkjente samarbeidspartnere. Kunden kan når som helst tilbakekalle et samtykke om å behandle personopplysninger omtalt i dette punkt gjennom å sende en e-postbeskjed til ehandel@payex.com eller annen adresse som PayEx viser til.

De opplysninger som behandles samles inn:

 • Fra Selger av vare/tjeneste som transaksjonen/fordringen handler om.
 • Fra Kunden selv.
 • Fra kredittopplysningsselskap.
 • Fra eksterne registre eksempelvis fra skattemyndighetens folkeregister.
 • I de tilfeller fordringen drives videre til Namsmannen eller domstol fra disse.

PayEx forplikter seg til å behandle opplysningene i enighet med Lov om behandling av personopplysninger (LOV-2000-04-14-31), til å rette feilaktige opplysninger og å slette opplysninger som ikke lengre behøver å bli spart i henhold til lov eller for å oppfylle formålet som lå til grunn for å samle inn opplysningene.
Opplysningene kan utleveres til prosessfullmektige, underleverandør, samarbeidspartner og til domstol eller myndighet som har rett til opplysningene i henhold til lov. Opplysningene kan også bli utlevert til andre e-forhandlere der Kunden velger å gjøre sine kjøp via PayEx Checkout.

Opplysning om betalingsunnlatelser, innvilgede kreditter, eller kredittmisbruk kan av PayEx komme til å utleveres til kredittopplysningsselskap med flere, i henhold til personopplysningsforskriften.
Du har rett til en gang per år kostnadsfritt få vite hvilke opplysninger som PayEx behandler om deg. Om du vil ha denne informasjon skal du komme med et skriftlig, personlig undertegnet, begjæring til PayEx (se adresse over).