PayEx Checkout vedlegg 


Behandling av betalingstransaksjoner (Versjonsnummer #20190301)

Innløsning av fakturatransaksjoner (Versjonsnummer #20190612)

PayEx generelle vilkår PayEx Checkout (Versjonsnummer #20190301)

Definisjoner PX Checkout (Versjonsnummer #20190604)


Vedlegg fra Swedbank

Avtalevilkår kortinnløsning og terminaler