Delbetaling, avbetaling eller kontokreditt – kjært barn har mange navn

27 august 2021 • Tips • Finansiering

Muligheten til å handle på kreditt kan være avgjørende for at mange i det hele tatt vil vurdere et kjøp. Dette gjelder fremfor alt litt dyrere varer man kjøper sjelden. Kreditt kan også hjelpe deg med mersalg og øker sannsynligheten for at kunden fortsetter å handle hos deg. Det er flere måter du kan gi kundene kreditt på.

portrait

Det er et par forskjellige typer kreditt du kan tilby kundene dine

Kontokreditt

Du kan gi kunden en kredittramme som kun er mulig å bruke innenfor et gitt tidsrom. Det krever en kredittavtale mellom deg og kunden, eller mellom kunden og en tredjepart dersom du velger å ikke finansiere selv. Kreditten er der som en mulighet, når kunden ønsker å foreta et kjøp innenfor den gitte kredittrammen. Kunden gjør deretter fradrag på den brukte kreditten, som regel én gang pr. måned, inklusive en fastsatt rente. Det er komfortabelt for kunden og praktisk for deg, siden det gir kunden et insentiv til å komme tilbake.

Delbetaling

Du tilbyr kunden å dele opp betalingen av en gitt vare eller tjeneste med et fast fradrag, pluss eventuelle renter og gebyrer. Du, eller en tredjepart, inngår en kredittavtale med kunden, hvor du spesifiserer vilkårene for det spesifikke kjøpet.

Avbetaling

Avbetaling er et annet navn for delbetaling.


Hva er poenget med å dele opp betalingen for konsumenten?

  • Man ønsker en enkel måte å planlegge og estimere hva man har råd til over tid.
  • Man har et umiddelbart behov for varen, men trenger å utsette deler av betalingen.
  • Man ønsker å fortsette med å handle hos deg, og kanskje legge til flere varer eller tjenester, selv om lommeboken for tiden er tom.
  • Man har grunnet uforutsette hendelser ikke mulighet til å betale alt med en gang, og har et tilfeldig behov for å dele opp betalingen.

Hva er poenget med å tilby delbetaling for bedriften din?

Det er i dag vanlig praksis at bedrifter tilbyr kunden muligheten å dele opp betalingen sin. Men dette tilbudet er ikke alltid grundig vurdert. For hva ønsker du egentlig å oppnå med å tilby delbetaling? Skal det skape mersalg? Er det et «nice-to-have»-tilbud som gis som ren service til kundene? Ønsker man å øke kjøpslojaliteten og sikre at kundene kommer tilbake? Eller ser man renter og gebyrer som en mulighet til å finansiere virksomheten?

Dersom bedriften din engasjerer en tredjepart som tilbyr dine kunder delbetaling, løser du samtidig finansieringen på en smart måte og forbedrer likviditeten, siden du får betalt for hele kjøpet med en gang. Da har kunden og tredjeparten en avtale seg imellom, som spesifiserer hvordan den videre betalingen skal skje. Alle henvendelser rundt betalingen blir håndtert av tredjeparten og du kan fokusere på din virksomhet og dine kunderelasjoner.

For at kunden skal velge å benytte seg av ditt tilbud om delbetaling, må du være tydelig på hvilke fordeler dette gir og hvilke betingelser som gjelder. Dyrere varer gir en høyere månedskostnad og har ofte en rente knyttet til kjøpet, mens rimeligere varer bør være rentefrie. Ved enkeltkjøp er delbetaling et godt alternativ, hvor kunden betaler varen til et fast månedlig beløp. Ønsker du å knytte kunden nærmere til deg, bør du tilby kontokreditt hvor konsumenten har en fastsatt kredittramme. Da er det mulig å kjøpe forskjellige varer over en gitt tidsperiode, og månedsbeløpet kan variere noe avhengig av hvor mye av kredittrammen som er blitt brukt.

Passer delbetaling for alle?

Skal du tilby alle dine kunder muligheten til delbetaling? Det er ikke sikkert. Kunden bør jo være i stand til å holde inngåtte kredittavtaler. PayEx og andre selskaper som tilbyr denne typen tjenester har krav fra myndighetene om å gjennomføre kredittvurderinger basert på relevant data. Det innebærer at vi sikrer at kunden ved tidspunktet for den ønskede kreditten er vurdert å kunne betale tilbake hele gjelden innenfor den avtalte tidsrammen. Dette skjer gjennom kontroll av diverse generell og egen historikk og data, så kalt scoring. Vi kan bruke flere forskjellige parametere når vi foretar en scoring, så lenge vi følger de retningslinjer og lovkrav som foreligger. Med riktig gjennomført scoring, minsker risikoen for at kunden ikke betaler tilbake gjelden sin.

Mattias Blomberg

Head of Sales, PayEx Sverige

Send meg en e-post

Mer å lese

09 juli 2021 Kundcase • Finansiering

Når banken ba om en tjeneste, foreslo PayEx Fakturabelåning

Med PayEx Fakturabelåning har Sparbanken klart å utvide sitt tilbud til bedriftskundene på en verdifull måte, uten investeringer og vedlikehold av egne systemer.
Vil du vite mer om samarbeidet med Sparbanken?
09 juli 2021 Tips • Finansiering

Slik skreddersyr du bedriftens finansiering

Det er mange grunner til at en bedrift trenger finansiering. Det kan for eksempel handle om investeringer som må gjøres for at bedriften skal kunne vokse. Eller for å forbedre likviditeten og utjevne gjentagende nedganger i salget. Finansiering kan skje gjennom for eksempel banklån eller kontokreditter. En annen utprøvd og prisgunstig finansieringsform er å bruke bedriftens kundefordringer. Men før du bestemmer hvilken type finansiering bedriften din trenger, bør du stille deg noen viktige spørsmål. Vi hjelper deg selvfølgelig med svarene!
Ta meg til spørsmål og svar om finansiering