Når banken ba om en tjeneste, foreslo PayEx Fakturabelåning

09 juli 2021 • Kundcase • Finansiering

Med PayEx Fakturabelåning har Sparbanken klart å utvide sitt tilbud til bedriftskundene på en verdifull måte, uten investeringer og vedlikehold av egne systemer.

Sparbanken Alingsås i Sverige trenge en smidig måte å løse sine bedriftskunders behov for arbeidskapital og valgte å samarbeide med PayEx. Vi tok frem en helhetsløsning med tjenesten Fakturabelåning.

Våre produktspesialister bistår banken med salgsstøtte, utdanning og coaching. Vi håndterer hele faktureringsprosessen for bankens kunder: fra kredittovervåking, reskontrohåndtering og distribusjon til purreservice og inkasso. Vi bidrar også med avtalehåndtering, onboarding, samt salgs- og kundesupport.

Resultatet for Sparbanken Alingsås? Økt finansiell sikkerhet, økt belåning og høyere inntjening. Med PayEx Fakturabelåning har banken med andre ord klart å utvide sitt tilbud til bedriftskundene på en verdifull måte, uten investeringer og vedlikehold av egne systemer.

Helt siden vårt samarbeid med PayEx startet, har jeg opplevd at det alltid har vært et godt forretningsforhold. PayEx verner om våre kunder gjennom et høyt servicenivå, noe som er svært viktig for oss. Jeg ser positivt på det videre samarbeidet med PayEx.

Gustav Damborg Forretningsutviklier Sparbanken Alingsås

Per Cedersten

Head of Partner Sales

Send meg en e-post